ปัจจุบันนี้ลักษณะอากาศในประเทศไทยมีการเปลี่ยนเป็นมีฝุ่นผง minebeauty PM 2.5 และก็ในตอนนี้มีเชื้อไวรัสวัวโรที่นาหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กำลังระบาด ทำให้พวกเรา เว็บความงาม จำเป็นต้องรู้จักปกป้องตัวเอง พวกเราก็เลยนำจุดเด่นจุดอ่อนของ หน้ากากอนามัย ให้มองกัน

6 หน้ากากอนามัย minebeauty

1.หน้ากากอนามัย (Surgical Mask)

มีตัวกั้นของเหลวสำหรับกันละอองน้ำลาย minebeauty รวมทั้งเสลดของผู้สวม
สวมง่าย
หายใจสดวก
ราคา เว็บความงาม ถูก

2.หน้ากากกระดาษ (Paper Mask)

ไม่มีสิ่งของ minebeauty ตัวกรองละอองน้ำลาย
ใส่ไปก็ไม่มีสาระ

3.หน้ากากอนามัยN95 (N95 Mask)

minebeauty

หน้ากากN95 minebeauty มีตัวกรองหน้าแน่นกว่าหน้ากากอนามัยแบบปกติ
หน้ากากN95 สามารถกรองละอองน้ำลายหรือเสลดของผู้สวมได้ถึง 95%
หายใจติดขัด
ใช้คุ้มครองปกป้องระบบหายใจ เว็บความงาม ได้

4.หน้ากากพิตต้า (Pitta Mask)

ธรรมดาใช้กันละออง ฝุ่นละออง หรือละอองเกสรดอกไม้
ไม่สามารถที่จะกันเชื้อไวรัสวัวโรที่นาได้
หายใจ minebeauty ไม่สะดวกนิดหนึ่ง

5.หน้ากากกันมลภาวะ

คุ้มครองป้องกันมลภาวะได้โดยตรง
คุ้มครองได้อีกทั้งฝุ่น ควัน ไอเสียจากรถยนต์ เว็บผู้หญิง รวมถึงสารเคมีได้ด้วย
ไม่อาจจะปกป้องเชื้อโรคได้

6.หน้ากากอนามัย สำหรับสตรี

ใส่แล้วเครื่องแต่งตัวไม่หลุด (เหมาะกับสตรีอย่างยิ่ง)
กันฝุ่นผง PM 2.5 ได้
บางแล้ว เว็บผู้หญิง ก็คุณลักษณะบรรเจิด
หายใจสบาย